S.Grudienės įspūdžiai iš EAPM metinės delegatų asamblėjos

eapmPVPA valdybos narė Solveiga Grudienė 2016 m. lapkričio 7-8 dienomis Mančesteryje (UK) dalyvavo EAPM (Europos personalo valdymo asociacijos) metinėje delegatų asamblėjoje.

Solveiga nuo 2015 metų dalyvauja EAPM vykdomojo komiteto veikloje ir yra įsitraukusi į Mokslinių tyrimų darbo grupės veiklą. Vykdomasis komitetas renkasi dukart per metus. Šis susitikimas sutapo su kasmetine Delegatų asamblėja, kuomet susirenka visų šalių – EAPM narių (28 šalys) atstovai. Susipažinkite su Solveigos įspūdžiais iš šio susitikimo.

Bob MortonAsamblėjos metu nariai aptarė asociacijos veiklos aktualijas bei priėmė reikiamus sprendimus.  Pernai, EAPM prezidentu išrinkus Bob Morton (turėjome progos susipažinti su juo Lietuvoje spalio mėn. vykusioje HR PRO konferencijoje), jis inicijavo svarbius pakeitimus, kurių tikslas – aktyvinti asociacijos veiklą, mažinti biurokratiją, daugiau įtraukti  šalis nares į sprendimų priėmimą. Buvo inicijuotos kelios darbo grupės-komitetai, kurie iki šios asamblėjos parengė projektus, skirtus atskirų EAPM veiklų tobulinimui.

Asamblėjos metu svarstėme šiuos klausimus:

 1. Prezidentas Bob Morton apžvelgė europinį personalo valdymo kontekstą, įvardijo, kad neapibrėžtumo ir nuolatinių pokyčių kontekste organizacijoms kyla vis daugiau iššūkių, todėl personalo valdymo svarba tik didėja. Todėl susitelkti, dalintis gerąja praktika, drauge spręsti bendras problemas – svarbus asociacijos uždavinys ir galimybė. Žinoma, kalbėjome ir apie UK situaciją, kuri patiems britams nėra aiški. Bet jie šiame kontekste labai aiškiai įvardija, kad nepriklausomai nuo galutinių sprendimų, UK bus EAPM nare, kaip ir verslas išlaikys ryšius su kitomis Europos šalimis.
 2. Komitetai pristatė, ką jie nuveikė:
  1. Mokslinių tyrimų komitetas parengė tyrimo klausimyną, kuriuo sieksime išsiaiškinti, ko tikisi šalys narės iš dalyvavimo EAPM, kokiuose tyrimuose norėtų dalyvauti, kokia europinė informacija būtų naudinga. Tyrimo rezultatus ketiname turėti kitų metų pradžioje.
  2. Statuto atnaujinimo komitetas pristatė atnaujintą EAPM Statutą, už kurį delegatai nubalsavome vienbalsiai. Naujasis statutas – gerokai supaprastintas, jame mažiau biurokratijos, daugiau lankstumo, paprastesnis sprendimų priėmimo mechanizmas. Tai teikia pagrįstų vilčių, kad siekis atnaujinti, pagyvinti asociacijos veiklą taps realybe.
  3. Renginių komitetas pristatė kitų metų kongreso organizavimo idėjas. Planuojama, kad daugiau erdvės bus suteikiama šalims – atvejų pristatymui, patirties pasidalijimui ir pan. Mūsų lietuviškose konferencijose (beje, kiek dalinomės su kolegomis – kaimyninėse Latvijoje, Estijoje ir Skandinavijos šalyse – taip pat) tai jau seniai vyksta, tad galime pasidžiaugti, kad yra dalykų, kur mes galime būti pavyzdžiu.
  4. Kiti komitetai – ryšių su europinėmis organizacijomis, narystės – pristatė savo idėjas, ką galima būtų daryti siekiant pažangos jų kuruojamose srityse. Tikiuosi, kad kitai asamblėjai jau bus ir tam tikrų pasiekimų.
 3. Buvo pristatytas atnaujintas EAPM konkurso formatas. Anksčiau tai buvo daugiau į studentus orientuotas esė konkursas. Nuspręsta judėti link realių projektų nagrinėjimo ir nuo šiol bus teikiamas EAPM apdovanojimas “Good HR practices”. Turiu pasakyti, kad jis darosi panašesnis į mūsų tradicinį PVPA Gerosios personalo praktikos konkursą, kuriam įmonės siūlo savo personalo valdymo projektus. Tad šiemetinis Lietuvos konkurso nugalėtojas galės pretenduoti ir į europinį apdovanojimą! Verta jau dabar galvoti, kokį projektą Jūsų įmonė pristatys J
 4. Taip pat aptarėme planus kitiems metams – remiantis naujuoju Statutu reikia aprašyti darbo principus, tęsti komitetų veiklą, atnaujinti svetainę (kad ji būtų atviresnė, gyvesnė, naudinga nariams), ketinama leisti kitokį naujienlaiškį – daryti jį labiau tematinį, visą leidinį paskiriant konkrečiai temai.
 5. Dėl naujienlaiškio. Buvo išrinktos temos 2017 metams (jas generavom, o paskui Delegatų asamblėjoje balsavom):
 • Skaitmenizacija (HR bendrai ir mokymesi);
 • „Gig“ ekonomika / laikinos darbo vietos
 • Besikeičiantis HR vaidmuo

Šalys kviečiamos rašyti, siūlyti medžiagą pagal šias temas. Galbūt ir mes turime atvejų, kompanijų projektų, kurie tiktų kuriai nors temai atskleisti. Jeigu turite idėjų – rašykite solveiga@primumesse.lt

Apibendrinant – šis susitikimas, lyginant su ankstesniais, tikrai buvo gerokai turiningesnis ir dinamiškesnis. Tikiuosi, kad kitais metais ir PVPA nariai (kaip ir kitų šalių asociacijų nariai) pajus, kad narystė europinėje personalo asociacijoje – tikrai vertinga. Tik, kaip ir mūsų PVPA veiklos rėmuose – ta vertė daug priklauso nuo mūsų pačių indėlio.

PVPA Valdybos narė, UAB „Primum esse” direktorė Solveiga Grudienė

foto-8 foto-4

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu