Narystė

Tapkite fiziniu
PVPA nariu

Fiziniu PVPA nariu gali tapti:

 •  individualus asmuo, stojimo į asociaciją metu:
  • neturintis darbo santykių su organizacija,
  • esantis vaiko priežiūros atostogose,
  • dirbantis valstybinėje institucijoje, kuri negali tapti nariu kaip organizacija.
  • kitais išimtiniais atvejais, dėl jų reikia susisiekti individualiai.
 • studentas:
  • studijuojantis nuolatinių studijų forma aukštojoje mokykloje ir stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija.

01

Kas gali tapti fiziniu PVPA nariu?

02

Fizinio asmens
narystės mokestis

PVPA narystė trunka kalendorinius metus (iki gruodžio 31 d.), todėl kiekvienų metų pradžioje atnaujinama.

Prisijungiantys prie PVPA laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. moka pusės metų nario mokestį,- tai puiki galimybė išbandyti PVPA narystę.

Nariu tampama užpildžius fizinio asmens registracijos anketą (narystę tvirtina asociacijos Valdyba) ir sumokėjus nustatytą nario mokestį.

PVPA narystės forma

Aprašymas

Metinis nario mokestis

Nario mokestis II metų pusmečiui (07.01 -12.31)

Fizinis asmuo

Fiziniu asmeniu laikomas asmuo, stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija. Narystę tvirtina asociacijos Valdyba.

230 €

115 €

Studentas 

Studentu laikomas asmuo, studijuojantis nuolatinių studijų forma aukštojoje mokykloje ir stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija.

120 €

60 €

Jeigu turite klausimų dėl  narystės

Rašykite el. laišką su jums rūpimais klausimais adresu info@pvpa.lt.

03

Fizinio asmens narystės anketa

Fiziniu PVPA nariu gali būti:
– individualus asmuo, stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija arba esantis vaiko priežiūros atostogose.
– studentas. Juo laikomas asmuo, studijuojantis nuolatinių sudijų forma aukštojoje mokykloje ir stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija.

Užpildžius narystės anketą, sistema išsiųs automatinį pranešimą, kad jūsų anketa gauta. Fizinių asmenų narystę tvirtina PVPA Valdyba. Patvirtinus jūsų anketą, gausite mokestinį narystės pranešimą.

Narystė bus patvirtinta ir išsami informacija apie narystės naudas bus suteikta sumokėjus nustatytą nario mokestį.

Vardas *
Pavardė *
Kontaktinis telefonas *
Jūsų el. pašto adresas *
Prašome pasirinkti narystės periodą *
Prašome pasirinkti pageidaujamą narystės formą *
Darbo santykiai šiuo metu *


Jei šiuo metu dirbate nurodykite organizacijos pavadinimą.
Jei šiuo metu dirbate nurodykite kodėl turėdamas darbo santykius su organizacija, pageidaujate dalyvauti PVPA veikloje kaip fizinis asmuo.
Prašome įvesti bent 20 simbolių
Prašome paaiškinti, kodėl norite prisijungti prie PVPA:
ko tikitės, kuo galėtumėte prisidėti prie asociacijos veiklos?
Prašome įvesti bent 20 simbolių
Pastabos ir/arba kita informacija skirta PVPA administratoriui