Organizacijos veiklos

PVPA RENGIAMI
MOKYMAI

Personalo valdymo standartas

„Personalo valdymo standartas“ –  tai PVPA parengta unikali personalo specialistų mokymo programa, pradėta vykdyti 2007 m. ir nuolat tobulinama, atsižvelgiant į laikmečio ir dalyvių poreikius.

Standarto tikslas – kelti personalo specialistų kvalifikaciją bei užtikrinti jų darbo kokybę, suteikti praktinių žinių, reikalingų kasdieniam personalo specialisto darbui. Standartas skirtas ugdyti personalo profesionalų kompetencijas, orientuojantis į praktinius įgūdžius, reikalingus personalo specialistams bei vadovams darbui įmonėse be organizacijose.

 

Standartą sudaro dviejų lygių mokymo programos priklausomai nuo profesinės bei darbo įmonėse patirties:

Išklausius programą ir atsiskaičius pagal numatytą vertinimo sistemą įteikiamas Personalo valdymo profesionalų asociacijos pažymėjimas, kuris yra puiki rekomendacija bei turimų personalo profesinių žinių patvirtinimas.

Programos modelis

Programą sudaro įvairios mokymo formos: paskaitos, praktinės užduotys, situacijų analizės.

Svarbi informacija