Human Resources Competency Study tyrimo rezultatas: naujas personalo specialistų kompetencijų modelis

hrcs-logo-new

RBL Grupė kartu su Mičigano Universiteto verslo mokykla ir 22 partneriais regionuose džiaugiasi galėdami pristatyti 7 kartą atliekamo Personalo specialistų kompetencijų tyrimo rezultatus. Jau beveik 30 metų šis tyrimas apibrėžia personalo specialistų kompetencijas ir jų įtaką veiklos rezultatams. Šiais metais tyrime dalyvavo daugiau nei 30.000 kompetencijų vertintojų, kurie pateikė informaciją apie daugiau nei 4.000 personalo specialistų iš daugiau nei 1.500 organizacijų.

Lietuvoje Personalo valdymo profesionalų asociacijos kuruojamame tyrime dalyvavo daugiau nei 30 organizacijų.

Personalo specialistų kompetencijos

Apibendrinus tyrimo rezultatus buvo atnaujintas personalo specialistų kompetencijų modelis (žr. Pav. 1).

Pav. 1 Personalo specialistų kompetencijų modelis
Pav. 1 Personalo specialistų kompetencijų modelis

Personalo specialistų kuriama vertė organizacijoms remiasi 9 kompetencijomis. Verslo sėkmę lemia mūsų gebėjimas verslo strategiją efektyviai paversti tinkamais darbuotojų veiksmais. Strateginio pozicionuotojo kompetencija apibrėžia mūsų gebėjimą suprasti verslo kontekstą ir darbuotojų veiksmus nukreipti kompanijos strategijos įgyvendinimui svarbia linkme.

Šalia gebėjimo nurodyti tinkamą kryptį svarbi patikimo aktyvisto kompetencija, t.y. gebėjimas sukurti pasitikėjimu grįstus santykius ir daryti įtaką žmonėms organizacijoje. Kartu su strateginio pozicionuotojo kompetencija, tai yra svarbiausi faktoriai, darantys įtaką veiklos rezultatams.

Tyrimo metu buvo apibrėžta nauja paradoksų navigatoriaus kompetencija, kuri atspindi poreikį ir būtinybę kiekvieno personalo specialisto darbe laviruoti tarp skirtingų grupių poreikių, strateginių ir operatyvinių tikslų ir t.t. Gebėjimas išmintingai spręsti sudėtingas situacijas ir suderinti kylančias prieštaras yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės personalo vadybos iššūkių.

Šalia šių trijų pagrindinių kompetencijų, yra kompetencijos, kurios svarbios kuriant strateginę organizaciją:

  • Kultūros ir pokyčių čempionas
  • Žmogiškojo kapitalo kuratorius
  • Atlygio prižiūrėtojas

Taip pat išskiriamos trys kompetencijos, svarbios taktinei strategijos įgyvendinimo pusei:

  • Technologijų ir žiniasklaidos integratorius
  • Analitikos kūrėjas ir interpretuotojas
  • Atitikties (įstatymams ir reikalavimams) valdytojas

Kiekviena iš šių devynių kompetencjų yra svarbi sėkmingam personalo specialistų darbui. Tačiau kai kurios iš šių kompetencijų yra svarbesnės atskiriems dalininkams. Pavyzdžiui, kompanijos vadovams yra ypatingai svarbi patikimo aktyvisto kompetencija, o valdybos nariams – strategijos įgyvendintojo kompetencija.

Išsamiau apie tyrimo rezultatus skaitykite David Kryscynski and Michael Ulrich apžvalgą The Impact of HR Competencies and HR Department Activities on HR Value Creation: Round 7 of the HR Competency Study”.

Parengė Karolina Zelbienė

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu