Strategic HR Review. Darbuotojų nuomonės tyrimai: pagrindiniai iššūkiai efektyviai panaudojant tyrimų rezultatus organizacijoje

Pateikiame PVPA prenumeruojamame (galima skaityti on-line) Strategic HR Reviewžurnale aprašyto tyrimo santrauką.

 

Daugelyje didelių organizacijų atliekami darbuotojų nuomonės tyrimai. Paprastai tokių tyrimų tikslas yra prisidėti prie kompanijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei atitinkamai formuoti personalo vadybos strategiją. Strateginiame lygmenyje darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai daro įtaką vadovų priimamiems sprendimams ir reikalingų pokyčių įgyvendinimui. Kai kuriose organizacijose, kuriose ypatingai daug dėmesio skiriama darbuotojams, tokie tyrimai visų pirma skirti tam, kad būtų išgirsta darbuotojų nuomonė.

 

Nepaisant didelio tokių tyrimo populiarumo, personalo vadybos specialistai susiduria su nemažai iššūkių, kai reikia teikti grįžtamąjį ryšį apie tyrimo rezultatus arba planuoti pokyčių įgyvendinimą. Galimybės darbuotojams išsakyti savo nuomonę davimas paprastai vertinamas, tarsi savaime geras dalykas, tačiau dažnai vadovams kyla klausimas: „O kas iš to?“

 

Kalbėdamas apie didžiausias kliūtis ir būdus, kaip jas apeiti, autorius remiasi 31-oje organizacijoje atliekamų darbuotojų nuomonės tyrimų analize. Atliktas tyrimas pateikia aiškius nurodymus, vadovaujantis kuriais turėtų būti atliekami darbuotojų nuomonės tyrimai organizacijose. Tyrimo rezultatai parodo, kaip personalo specialistai geriau galėtų planuoti reikalingus veiksmus, kad sėkmingiau užtikrintų pokyčių valdymą bei efektyvų įgyvendinimą.

 

Pagrindinės trys priežastys, nuo kurių 80% priklauso sėkmingas darbuotojų nuomonės tyrimų rezultatų panaudojimui organizacijos reikmėms, pasak autoriaus, yra sklandus įgyvendinimo procesas, vadovybės palaikymas ir reikalingų resursų buvimas.

 

Konkrečios autoriaus rekomendacijos personalo specialistams, kurios padėtų užtikrinti darbuotojų nuomonės tyrimų naudą, pateikiamos straipsnyje.

 

Daugiau apie tai skaitykite: Jack Wiley, (2012) „Achieving change through a best practice employee survey”, Strategic HR Review, Vol. 11 Iss: 5

 

Apžvalgą parengė Karolina Zelbienė. 2012 m. birželis.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu