PVPA PRISIDĖS ĮGYVENDINANT LIETUVOJE KARJEROS ORIENTAVIMO PROJEKTĄ, kuris yra skirtas įvairių amžiaus grupių atstovams ir apima 6 „suinteresuotus“ sektorius: bendrasis ugdymas, profesinis mokymas, aukštasis mokslas, suaugusiųjų švietimas

Švietimo mainų ir paramos fondas (ŠMPF) prie Lietuvos Švietimo  ir mokslo ministerijos pasirašė sutartį su Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) dėl  bendradarbiavimo Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklo (angl.“European Lifelong Guidance Policy Network“, toliau – ELGPN) projekto veikloje. ELGPN  – veikla,  padedanti asmenims bet kuriame gyvenimo etape priimti sprendimus dėl mokymosi, studijų ar darbo ir valdyti karjerą. Projektas apima 6 „suinteresuotus“ sektorius: bendrasis ugdymas, profesinis mokymas, aukštasis mokslas, suaugusiųjų švietimas, užimtumas ir socialinė įtrauktis. Orientavimas realizuojamas teikiant orientavimo (karjeros) paslaugas, kurių tikslas:

–        Padėti asmenims rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,

–        Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijas,

–        Aktyviai kurti savo karjerą.

ES Tarybos 2008 m. rezoliucija kviečia ES valstybes:

–        Skatinti visą gyvenimą trunkantį karjeros valdymo kompetencijų įgijimą,

–        Sudaryti palankesnes sąlygas visiems piliečiams naudotis orientavimo (karjeros) paslaugomis,

–        Tobulinti orientavimo (karjeros) paslaugų kokybės užtikrinimą,

–        Skatinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių nacionalinių, regioninių ir vietinių suinteresuotųjų šalių orientavimo (karjeros) srityje,

–        Naudoti Mokymosi visą gyvenimą programos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiamas galimybes orientavimo (karjeros) paslaugoms atsižvelgiant į valstybių narių prioritetus.

Gerai veikianti orientavimo sistema pagerina švietimo, mokymo ir darbo rinkos veiksmingumą ir efektyvumą (mažesnis darbo rinkos dalyvių iškritimas, didesnis našumas, sprendžiamas įgūdžių trūkumas ir praplečiamos kompetencijų sritys). ELGPN kuria pridėtinę vertę dalyvaujančioms šalims per veiksmus, kurie apima:

–        Dalijimasis informacija apie esamas problemas ir jų sprendimus,

–        Idėjų bei inovacijų patikrinimas,

–        Gerosios praktikos pavyzdžių demonstravimas,

–        Bendrų praktinių sprendimų įgyvendinimas įvairiose šalyse,  siekiant padidinti veiksmingumą ir taupyti lėšas.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu