PVPA METINĖS KONFERENCIJOS ATGARSIAI

2013 m. gegužės 14 d. gražioje viešbučio Domus Maria salėje vyko metinė ataskaitinė PVPA konferencija.  Nors buvo keblumų su dalyvių kvorumu, bet galų gale reikiamas PVPA narių skaičius susirinko ir konferencija laikoma įvykusia.

Konferencijos metu buvo pristatyta PVPA 2012 metų veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė ir 2013 metų veiklos kryptys. Kadangi keturi PVPA valdybos nariai (Modestas Gelbūda, Edis Kasperavičius, Nijolė Kelpšaitė ir Inga Rinkevičienė) pasitraukia iš valdybos, konferencijos dalyviams buvo pristatyti 8 nauji kandidatai: Indrė Bartulytė Užupė (SEB  personalo departamento direktorė; Ingrida Elijošiūtė, Versli Lietuva valdybos narė; Natalija Piparienė, DHL Lietuvapersonalo  skyriaus vadovė; Alma Reketienė, Blue Bridge Balticpersonalo direktorė; Daiva Lubinskaitė – Trainienė, Thermo Fisher Scintific personalo vadovė, Živilė Valeišienė, Omnitel personalo vadovė, Rūta Navardauskienė, OVC consulting konsultantė ir mokymų grupės vadovė bei Povilas Mikalainis, Karo akademijos personalo vadovas). Visi kandidatai sulaukė didesnio ar mažesnio dalyvių palaikymo, tačiau daugiausiai rinkėjų balsų gavo šie kandidatai: Alma Reketienė, Indrė Bartulytė Užupė, Daiva Lubinskaitė – Trainienė ir Rūta Navardauskienė, tad jie ir tampa naujais PVPA  valdybos nariais. Netrukus įvyks valdybos posėdis, kuriame padėkosime išeinantiems valdybos nariams, išrinksime naujos valdybos pirmininką bei aptarsime veiklos gaires.

Norėdami įprasminti jau vykstančius pokyčius asociacijos veikloje turėjome minčių dėl naujo asociacijos pavadinimo, tačiau po ilgų diskusijų su konferencijos dalyviais sutarėme, kad kol kas asociacijos vardo nekeičiame, bet ir toliau darbais įrodome, kad asociacija keičiasi, jos veikla įvairėja, aktyvėja, tampa labiau matoma ir turi didesnę įtaką Lietuvos personalo valdymo srityje.

 

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu