PVPA ir LPVA forumas 2013.01.16 „ORGANIZACIJOS POKYČIŲ PROJEKTŲ VALDYMO IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMŲ BŪDAI“

2013 m. sausio 16 d.
15.30 – 17.30 val.
ISM (Arklių g. 18, Vilnius), 410 audit.
Dažnai sakoma, kad personalistai nelabai išmano projektų valdymo subtilybes, nors tai galėtų padidinti įgyvendinamų projektų ar veiklų vertę. Personalistai savo ruožtu sako, kad dauguma jų veiklų „netelpa“ į projekto rėmus…

O kaip yra iš tiesų?

  • Ar galima tradicinius projektų valdymo metodus taikyti personalo projektuose, kurie pasižymi dideliu neapibrėžtumu ir sunkiai numatomais padariniais tipinėje lietuviškoje ar tarptautinėje organizacijoje?
  • Su kokiais projektų valdymo gebėjimų iššūkiais susiduria personalo vadovai?
  • Ar galima pakeisti organizacijos valdymo struktūrą, darbo metodus, darbuotojų įsitraukimą sprendžiant kasdienes rutinas ir kuriant inovacijas vadovaujantis planavimu pagal gaires ar naudojant kitus tradicinius projektų valdymo metodus?

Norinčius   sužinoti daugiau apie platesnį požiūrį į projektų valdymą bei pasidalinti savo mintimis kviečiame į PVPA ir LPVA forumą, kuriame aptarsime šiuos klausimus:

  • Personalo vadovų projektinių gebėjimų neapibrėžtumai;
  • Naujos projektų valdymo kompetencijos vidiniuose organizacijų projektuose;
  • Pokyčių valdymo atvejų analizė ir gerosios patirties sklaida.

PROGRAMA
15.00 – 15.30,
Registracija, pasitikimo kava
15.30 -17.30

  • Kaip projektų valdymo išmanymas padeda vystyti verslą ir vadovauti žmonėms? Tarptautinės įmonės geroji patirtis  įgyvendinant įmonės personalo plėtros aktualijas.
    Mindaugas Kazlauskas PMP, UAB „Synergium“ direktorius, LPVA narys
  • Pokyčių programų įgyvendinimas per talentų ir veiklos meistriškumo iniciatyvas valstybės įmonėje.

 Dalius Aleksandravičius, AB „Lesto” Strategijos ir vystymo tarnybos direktorius
Diskusija.
Forumo moderatorius – LPVA prezidentas Alfredas Cmieliauskas
Dalyvio mokestis:
PVPA ir LPVA nariams dalyvavimas nemokamas.
Ne PVPA ir ne LPVA narių dalyvavimo mokestis – 100 Lt
Papildomą informaciją teikia PVPA direktorė Nijolė Kudabienė,  tel. +370 64019075,  nijole@pvpa.lt arba LPVA direktorius Aurimas Pautienius, tel. +37061211435,info@lpva.lt

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu