Darbo teisės rubrika. 2021m. birželis

Rubriką rengia Rimantas Stanevičius, PVPA valdybos pirmininkas, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ darbo teisės advokatas.

Pirmiausia – sveikiname visus sulaukus vasaros! Nors, tikriausiai, dauguma jau galvoja vien apie atostogas, tačiau šio mėnesio darbo teisės rubriką skirsime ne joms (jau lyg ir nemažai apie tai kalbėta). Šį kartą norime pakalbėti apie darbų saugą, o tiksliau – specifiką, kylančią keliems darbdaviams dirbant kartu. Prieš lendant į detales galima pridėti, kad ši informacija aktualesnė tiems darbdaviams, kurių vykdoma veikla yra de facto susijusi su saugumo iššūkiais (gamyba, aukštis, karštis ir pan.).

Reikalingas darbdavių susitarimas dėl darbų saugos klausimų koordinavimo. Tokiu atveju, kuomet vienoje vietoje dirba kelių įmonių darbuotojai, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 str. numato, kad visi darbdaviai turi bendradarbiauti bei koordinuoti veiksmus, o prireikus gali pasirengti bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo planą. Nors iš pirmo žvilgsnio ši norma atrodo visiškai rekomendacinio pobūdžio (noriu turiu, noriu ne), tačiau, įvykus nelaimingam atsitikimui, toks dokumentas tampa praktiškai privalomu. Todėl rekomendacija būtų pasirengti kartu dirbančių darbdavių susitarimą (galima vadinti atsakomybės ribų nustatymo aktu ar dar kaip nors), kuriame būtų sureguliuoti esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo klausimai keliems darbdaviams dirbant kartu.

Ką jame rašyti? Ogi viską, kas šalims yra aktualu. Pavyzdžiui, susitarime gali būti numatyti kiekvieno darbdavio skiriami asmenys, atsakingi už saugą bei sveikatą konkrečioje darbo vietoje, jų atsakomybių pasidalijimas tarpusavyje, darbų koordinavimas, darbų atlikimo tvarka, tarpusavio komunikacija, aktai, kuriais vadovaujantys atliekami darbai, kiekvienos iš šalių įsipareigojimai bei atsakomybių sritys ir kt. kaip ir bet kokių darbo saugos dokumentų atveju – svarbu nerašyti to, ko tikrai nedarysime arba ką darysime kitaip. Atsitikus nelaimei, į šį dokumentą bus žiūrima per padidinamąjį stiklą.

Kas dar tokiu atveju svarbu? Suderintas visų darbuotojų instruktavimas (kur yra didžiausios galimos rizikos, nesvarbu, kuriam darbdaviui jos priklauso, kaip nuo jų apsisaugoti ir pan.). Neturėtų taip nutikti, kad vieno darbdavio darbuotojai yra instruktuojami dėl platesnio rizikų rato, kito dėl siauresnio (ar visai neinstruktuojami).

Kaip visada, tikimės, kad šis komentaras Jums bus naudinga ir toliau laukiame Jūsų klausimų>>

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu