PVPA metinė ataskaitinė konferencija „PENKERI VEIKLOS METAI – DIDELIŲ DARBŲ PRADŽIA“ 2011-05-11

2011 m. gegužės 11 d. viešbutyje „Holliday Inn” (Šeimyniškių g.1, Vilnius) organizuojama metinė ataskaitinė PVPA konferencija „Penkeri veiklos metai – didelių darbų pradžia”.Asociacijos nariai kviečiami dalyvauti visoje konferencijos programoje, į popietinę konferencijos dalį (pradžia 13.30 val). kviečiami visi, kam įdomi asociacijos veikla bei numatomos temos.

PROGRAMA

09.00 – 10.00 Patyriminė įžanga.  Moderuoja konsultantas Donatas Petkauskas.
10.00 – 10.20 Įžanginis žodis. Penkeri PVPA veiklos metai. Edis Kasperavičius, PVPA valdybos pirmininkas, TEO LT, AB Personalo departamento direktorius.
10.20-10.30   Sveikinimo žodis ir trumpas European Association for People Management (EAPM) pristatymas. Kim Staack Nielsen, EAPM viceprezidentas, Danijos personalo valdymo asociacijos prezidentas.
10.30 – 11.00 PVPA 2010 m. veiklos ataskaita, 2011 m. kryptys.
Audito išvados apie metinę finansinę atskaitomybę.
PVPA metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Renata Starkienė, PVPA vykdančioji direktorė.
11.00 – 11.25 Kavos pertrauka

11.25 -12.20  Balsavimas dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos.

Naujų valdybos narių rinkimas – trumpi kandidatų prisistatymai ir balsavimas.
Balsavimas dėl stojimo į European Association for People Management.

12.20-12.40 Darbo grupės parengto personalo valdymo rodiklių (KPI) leidinio pristatymas. Jūratė Jurgilienė, PVPA valdybos narė, darbo grupės vadovė, UAB „Personalo vadovų paslaugos“ direktorė.

12.40 – 13.30 Pietūs
13.30– 14.30  Kaip įmonės pritaiko savo personalo valdymo veiklas nepastoviems laikams.  Kim Staack Nielsen, EAPM viceprezidentas, Danijos personalo valdymo asociacijos prezidentas.
Pranešimas parengtas remiantis neseniai 100 šalių kartu su Boston Consulting Group vykdytu (2010) pasauliniu tyrimu.
• Pasaulinės personalo valdymo tendencijos
• Ar turite teisingus ateities lyderius?
• Danijos ypatumai personalo valdyme
14.30-15.10 Estijos PARE asociacijos pranešimas. Pranešėjas bus patikslintas.
15.10-15.30 Kavos pertrauka
15.30-17.00 Diskusija:Profesionalumas – ką mums tai reiškia? Savo patirtimi ir matymu dalinsis kviestiniai svečiai:
Eglė Špokaitė, baleto primadona, baleto mokyklos vadovė ir mokytoja
prof. Dainius Pavalkis , Baltijos Amerikos klinikos gydymo direktorius  ir kt.
 Moderuoja Solveiga Grudienė, PVPA valdybos narė, UAB “Pirmum esse” direktorė.
17.00             Bendravimas prie vyno taurės
Konferencijos programa pdf formatu.
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti konferencijos programą.

Visi asociaciacijos nariai gaus balsavimui teikiamą medžiagą susipažinimui iki konferencijos.
PVPA VALDYBOS ATNAUJINIMAS

Prašome aktyviai siūlyti kandidatūras į 3  atsilaisvinančias Valdybos narių vietas.  Siūlydami kandidatūras, atkreipkite dėmesį, kad Valdybos narys:
–       Aktyviai dalyvauja PVPA veikloje;
–       Turi konkrečių pasiūlymų PVPA veiklos populiarinimui, naujų narių pritraukimui, PVPA žinomumui gerinti;
–       Turi idėjų personalo specialistų profesionalumui didinti;
–       Dalyvauja kasdienėje veikloje įgyvendinant PVPA tikslus;
–       Turi būti nusiteikęs skirti dalį savo laiko visuomeninei veiklai.

Laukiame Jūsų siūlomų kandidatūrų iki gegužės 3 d.

Registracija į konferenciją vyks iki gegužės 6 d.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo konferencijoje. Asociacijos nariai – įmonių atstovai atvykdami į konferenciją turės atsinešti įmonės vadovo arba kito įgalioto asmens įgaliojimą balsuoti konferencijoje, įgaliojimo šabloną atsiųsime el. paštu bei talpinsime vidiniame narių puslapyje.

Pasiūlymus teikite ar iškilus klausimams kreipkitės į Renatą Starkienę tel. 8 614 03799 arba el. paštu renata@pvpa.lt .

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu