Personalo veiklos palyginimo projektas – įrankis efektyvumui didinti

Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) pristato kompanijos “Ernst & Young Baltic” inicijuojamą Personalo veiklos palyginimo (angl. benchmarking) projektą, palaiko jo įgyvendinimą ir kviečia jame dalyvauti Lietuvos įmones ir organizacijas, siekiančias peržiūrėti ir tobulinti esamą personalo valdymo veiklą.
Tikime, kad būtent ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu šis projektas padėspamatyti personalo valdymo kokybės svarbą įmonės rezultatams,pasitarnaus kaip įrankis organizacijos efektyvumui ir produktyvumui didinti, geriausioms praktikoms taikyti, padės nustatyti veiklos rodiklius ir palyginti savo organizaciją kitų organizacijų kontekste.
 
Kas tai yra?
Personalo valdymo veiklos palyginimas (angl. benchmarking) – tai personalo valdymo veiklos matavimas ir palyginimas su kitomis organizacijomis, suteikiantis galimybę gauti informaciją apie procesus ir rodiklius, kurie padėtų organizacijai pagerinti savo veiklą.
Ką reikės daryti?
Organizacijos dalyvės pildys patogų internetinį klausimyną, turintį virš 100 kiekybinio ir kokybinio pobūdžio klausimų, kurie apims šias sritis: personalo valdymo veiklos organizavimas; personalo valdymo strategijos ir politikos nustatymas; darbuotojų poreikio planavimas, samda ir atranka; darbuotojų įdarbinimo, perkėlimo ir darbo santykių nutraukimo valdymas; darbuotojų ugdymas ir mokymas; veiklos vertinimas, darbo apmokėjimas ir darbuotojų motyvavimas; personalo informacijos apskaita ir administravimas; darbo laiko apskaita; darbo užmokesčio apskaičiavimas.
Koks bus projekto rezultatas?
Personalo valdymo veiklos palyginimo dalyvis gaus:
  • Išsamią apibendrintą, pagrindinius personalo valdymo veiklos aspektus apimančią informaciją ir veiklos rodiklius (angl. Key Performance Indicators (KPI)), palyginančius organizacijos rezultatus su geriausiais ir apibendrintais dalyvių grupės rezultatais. (pvz. Bendrosios personalo valdymo išlaidos tenkančios vienam organizacijos darbuotojui ( Litais) ; darbuotojų samdos, paieškos ir atrankos bendros išlaidos, tenkančios vienam naujai įdarbintam organizacijos darbuotojui). 
Kokią naudą iš to gausite?
Informacija, pateikta personalo veiklos palyginimo dalyviams, suteiks galimybę:
  • Peržiūrėti savo organizacijos personalo valdymo veiklos rodiklius, juos įvertinti kitų organizacijų (dalyvių) kontekste, remiantis turima informacija koreguoti veiklos vertinimo rodiklius ir jų siektinas reikšmes;
  • Nustatyti savo organizacijos personalo valdymo stipriąsias ir tobulintinas sritis, pasisemti idėjų savo organizacijos tobulinimui ir naujų sistemų diegimui ir automatizavimui.
Personalo vadovams: palyginimo duomenys, tai įrankis pokalbiams su vadovybe apie personalo valdymo veiklos valdymą ir tobulinimą, reikiamų procesų ir informacinių sistemų diegimą.
Organizacijos vadovams: palyginimo duomenys, tai įrankis priimant sprendimus dėl personalo valdymo sričių tobulinimo, išteklių paskirstymo, informacinių sistemų diegimo ir veiklos efektyvumo didinimo.
Projekto tvarkaraštis
Iki 11.07 – PVPA nariai priima sprendimą dėl dalyvavimo ir informuoja  vykdančiąją direktorę R.Starkienę  el. pašturenata@pvpa.lt arba tel. 8 614 03799, nurodydami kontaktinį asmenį;
11.10 – 11.28- Sutarčių pasirašymas su dalyviais ir klausimyno išplatinimas;
12.01 – 01.09 – Klausimyno pildymas;
01.12 – 02.20 – Rezultatų analizė ir ataskaitų paruošimas dalyviams.
Iš kur gauti daugiau informacijos?
Registracijos, dalyvio mokesčio ir kitais su projekto procesu susijusiais klausimais kreipkitės į “Ernst & Young Baltic” vyr. konsultantę Giedrę Zutkytę tel. 370 5 274 2392 arba el. paštuGiedre.Zutkyte@lt.ey.com.
Bendraisiais klausimais prašome kreiptis į “Ernst & Young Baltic”  vyr. konsultantę Liną Vismantienę, tel. +370 5 274 2142  arba el.paštuLina.Vismantiene@lt.ey.com
 
PVPA nario privilegija
Dalyvaujančiam projekte PVPA nariui suteikiama 25 proc. nuolaida.
Nepraleiskite progos pasinaudoti šia galimybe!

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu