Forumas vadovams: “Strateginiai sprendimai personalo valdyme arba ką turi daryti vadovas, kad darbuotojų dėka pasiektų įmonės sėkmę” 2011-03-04 13 val.

 Renginio vieta: viešbutis „Šarūnas”, Raitininkų g. 4, Vilnius.

  • Kokią įtaką įmonės verslo sėkmei daro tinkamas personalo valdymas?
  • Įmonės vadovo vaidmuo – ką jis gali padaryti, kad darbuotojai noriai siektų įgyvendinti įmonės tikslus?
  • Kokių žinių ir įgūdžių labiausiai trūksta įmonių vadovams, kad galėtų tinkamai valdyti savo įmonės žmogiškąjį kapitalą; kur jų ieškoti ir kaip pasinaudoti? 
Tai klausimai aktualūs šiandien versle, o ypač įmonėse,  kuriose vadovas vienas apima keletą organizacijos valdymo funkcijų, tarp jų ir personalo valdymą, t.y. turi priimti sprendimus kaip rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus, palaikyti tinkamas darbo ir jo apmokėjimo sąlygas, vykdyti struktūrinius pokyčius, formuoti įmonės kultūrą ir pan.
Siekdama atsakyti į šiuos klausimus, Personalo valdymo profesionalų asociacija(PVPA) 2011 m. kovo 4 d. 13 val. Vilniuje organizuoja forumą, įmonių, kuriose nėra personalo vadovo, savininkams ir vadovams.
Forumo metu bus pristatyta PVPA užsakymu parengta praktinė, atvejų analize pagrįsta, mokymo programa smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovams, bus galima užduoti klausimus bei padiskutuoti apie savo įmonėse esančius atvejus.
PROGRAMA 
13.00 – 13.30 „Žmonės – svarbiausi organizacijos ištekliai. O kaip juos valdome?“Rūta Navardauskienė, konsultacinės kompanijos „OVC Consulting” partnerė, organizacijų konsultavimo bei mokymo personalo valdymo klausimais srityje dirbanti daugiau kaip keturiolika metų, apžvelgs aktualius pastarojo laikotarpio žmogiškųjų išteklių valdymo klausimus.
13.30 – 14.10 “Sėkmingos įmonės vadovas turi būti geras sodininkas”. Rytis Ambrazevičius, Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialo Valdybos narys, generalinis direktorius, jau 7-erius metus vadovaujantis vidutinio dydžio įmonei, pasidalins savo įžvalgomis bei gerąja praktika personalo valdymo klausimais.
14.10-14. 30 Kavos pertrauka
14.30- 15.30 Kokie klausimai apie žmogiškųjų išteklių valdymą šiandien aktualūs įmonių vadovams. Kur juos galime rasti. Diskusija ir PVPA parengtos mokymo programos vadovams apie žmogiškųjų išteklių valdymą pristatymas.
Renginys NEMOKAMAS. Kviečiame dalyvauti įmonių, neturinčių personalo vadovo, savininkus ir vadovus.
 
Papildomą informaciją teikia PVPA vykdančioji direktorė Renata Starkienė tel. 8 614 03799 arba el. paštu renata@pvpa.lt .

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu