Forumas tema „Kaip efektyviai organizuoti personalo administravimą”

2006-07-19 Forumas tema „Kaip efektyviai organizuoti personalo administravimą”

TNS Gallup Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimo, atlikto PVPA prašymu š.m. kovo-balandžio mėn. duomenimis, 2/3 respondentų daugiausiai laiko savo veikloje skiria personalo administravimui.
Iš kitos pusės, įmonių vadovai – tai patvirtina ir minėto tyrimo rezultatai – tikisi iš žmogiškųjų išteklių specialistų pasiūlymų dėl ŽI strategijos, personalo politikos, sprendimų darbuotojų skatinimo, motyvavimo ir išlaikymo, kompetencijų ugdymo, pokyčiu valdymo ir kitose svarbiose srityse.
Deja, šiems dalykams įgyvendinti ne visada užtenka turimu žinių, patirties, verslo suvokimo, tačiau dažnai paprasčiausiai trūksta laiko ir resursų. O trūksta dėl to, jog neišnaudojame visų galimybių toje srityje, kuri visiems atrodo elementari ir suprantama.

2006m. liepos 19d. vykusio forumo pagrindinis tikslas buvo pasidalinti geriausia patirtimi/ išsiaiškinti galimybes, kaip efektyviai organizuoti personalo administravimą tam, kad daugiau laiko liktų svarbiai, tikrąją vertę kuriančiai žmogiškųjų išteklių specialistų veiklai.

Forumo metu buvo kalbama apie kelis būdus efektyviam personalo administravimui užtikrinti: tinkamą procesų organizavimą, efektyvius IT sprendimus, teisinių galimybių panaudojimą, personalo administravimo funkcijos perdavimą trečiosioms šalims.

„Philip Morris Lietuva“ – kompanija, kurioje ypatingai daug padaryta šioje srityje. Žmogiškųjų išteklių vadovė Saulė Balčiūnienė pristatė, kaip įmonėje veikia personalo administravimo sistema, kaip paskirstytos atsakomybės tarp žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojų, vadovų ir įmonės darbuotojų, kaip buvo diegiamos sistemos, kaip jas priėmė organizacija, koks jų efektyvumas. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Saulę Balčiūnienę (tel. 8 5 2109564).

„Sampo“ banko personalo direktorė Jūratė Dacienė pristatė banke įdiegtą personalo dokumentų valdymo sistemą el.būdu, naudojant Lotus Notes. Visus, kuriuos sudomino ši sistema, Jūratė Dacienė maloniai sutiko konsultuoti (tel. 8 5 2109494).

Apie teisinius personalo administravimo tobulinimo aspektus kalbėjo ir į forumo dalyvių pateiktus klausimus atsakė advokatas Arūnas Šidlauskas. Atsakymai į daugumą forumo dalyvių dominusius teisinius klausimus pateikiami.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į advokatą Arūną Šidlauską mob.tel. +370 61266541.

Forume dalyvavo 31 dalyvis. Didžioji dalyvių dauguma labai teigiamai įvertino forumą – temos aktualumą, pranešimus, aptartus klausimus ir diskusijas, forumo organizaciją.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu