„SolPriPa2WORK“ projekto mokymai apie organizacijos darbuotojų asmens duomenų apsaugą PVPA nariams 2022 m. rugsėjo 20 ir 27 d.

Datos: 2022 m. rugsėjo 20 d. 9:45–15:45 val. (registracija baigta)
2022 m. rugsėjo 27 d. 9:45–15:45 val. (registracija baigta)
Vieta: Mykolo Romerio universiteto LAB pastate, Didlaukio g. 55, Mokymų auditorija L-102

PVPA nariai kviečiami dalyvauti nemokamuose mokymuose apie organizacijos darbuotojų asmens duomenų apsaugą „Asmens duomenų apsauga darbo santykių kontekste“. Mokymus  organizuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendindami „SolPriPa 2 WORK“ projektą. Šis projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo skatinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste. Plačiau apie projektą>>.

Mokymų programa

Lektoriai

Margarita Valčiukė
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja, duomenų apsaugos pareigūnė

Prie asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos komandos prisidėjo prieš keletą metų jau pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Nuo 2019 m. pradžios yra ir institucijos duomenų apsaugos pareigūnė. Su įvairiais personalo asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo klausimais susiduria teikdama konsultacijas tiek Lietuvos įmonėms, institucijoms, įvairių organizacijų darbuotojams, tiek dalyvaudama Europos Ekonominės Erdvės asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų ekspertų pogrupių veikloje (dėl akreditavimo, asmens duomenų teikimo į trečiąsias valstybes klausimų, kt.). Vykdydama duomenų apsaugos pareigūno funkciją nuolat dalyvauja rengiant atskaitomybės pagal BDAR dokumentus, vertinant darbuotojų, kandidatų į darbuotojus ir buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo klausimus, ir kitaip padeda inspekcijos Administravimo skyriaus kolegoms užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai. 

Mykolo Romerio universiteto lektorius tikslinamas.

Mokymų grupę sudarys iki 30 dalyvių, trukmė – 8 akademinės valandos, pietumis ir kava pasirūpins mokymų organizatoriai.

Registracija baigta.

Informuojame, kad Jums dalyvaujant mokymuose, Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas tvarkys atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas įgyvendinimo tikslais.  Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame Privatumo pranešime>>.

Kilus klausimams, susisiekite su projektų vadove Renata Starkiene el. paštu renata@pvpa.lt arba tel. 8 652  50517.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu