Pagal asociacijos įstatus konferencija yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. Konferencija turi visas asociacijos visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencijos kompetencija yra rinkti asociacijos valdybos narius,  tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, asociacijos veiklos ataskaitas, balansus ir kt. (asociacijos įstatai).

Kadangi 2024 m. gegužės 27 d.  dienos balsavimas neįvyko – pritrūkome nemažai balsų 50%+1 balsas kvorumui pasiekti,  pagal PVPA įstatus ir galiojančius įstatymus, skelbiame pakartotinį balsavimą iki 2024 m. birželio 6 d. 17:00 val.

Šįkart balsavimas tikrai įvyks ir kiekvienas balsas bus įskaičiuotas, nes pakartotiniam balsavimui negalioja kvorumo (t.y. mažiausiai pusės narių balsų) reikalavimas.

 Kviečiame dalyvauti pakartotiniame balsavime. Tam reikia:

  1. Susipažinti su finansinėmis PVPA ataskaitomis, audito išvada ir kandidatų į valdybos narius prisistatymais.
  2. Tinkamai užpildyti balsavimo biuletenį.
  3. Pasirašyti pilnai užpildytą biuletenį kvalifikuotu el.parašu arba pasirašyti ir nuskenuoti.
  4. Balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu ausra@pvpa.lt iki 2024 m. birželio 6 d. 17:00 val.

Kadangi užpildyti balsavimo biuleteniai bus teikiami valstybės įmonei Registrų centras, LABAI SVARBU pilnai ir tinkamai užpildyti visus lapus bei pridėti įgaliojimą (jei pasirašo ne įmonės vadovas).

JURIDINIAMS ASMENIMS: Balsuoti gali įmonės (organizacijos) vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei balsuoja įgaliotas asmuo, kartu su biuleteniu būtina pateikti tinkamos formos įgaliojimą (prisegame).

Būsime nuoširdžiai dėkingi, jei užpildytą balsavimo biuletenį atsiųsite kuo greičiau, nelaukdami nurodyto termino.

DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI

Audito ataskaita>>
Valdybos narių prisistatymai:

DOKUMENTAI UŽPILDYMUI:

Juridiniams nariams:
Balsavimo biuletenis>>
Įgaliojimo pavyzdys>>

Fiziniams nariams:
Balsavimo biuletenis>>
Įgaliojimo pavyzdys