Tyrimai personalo srityje: tendencijos ir skaičiai

Pateikiame keleto PVPA prenumeruojamo (galima skaityti on-line) Strategic HR Reviewžurnalo aprašytų tyrimų santrauką.
Kodėl išaugo darbdavio įvaizdžio formavimo svarba?
Kaip teigia Strategic HR Review, paskutiniu metu išaugo darbdavio įvaizdžio formavimo svarba didinant kompanijos konkurencinį pranašumą. Tyrimai rodo, kad per paskutiniuosius ketverius metus organizacijose tris kartus padaugėjo projektų, skirtų darbdavio įvaizdžio formavimui.
Organizacijose išryškėjo tendencija visą personalo strategiją keisti vadovaujantis darbdavio įvaizdžio formavimo principais. 43 procentai organizacijų, turinčių darbdavio įvaizdžio formavimo strategiją, teigė, kad pagal ją keitė ir personalo valdymo politiką. Tuo tarpu net 72 procentai organizacijų, kurios šiuo metu diegia darbdavio įvaizdžio formavimo strategiją, ketina pagal ją keisti ir personalo politiką.
Kaip organizacijose jaučiasi ugdomi talentai?
Strategic HR Review pateikia už talentų valdymą atsakingų darbuotojų bei talentų valdymo programų dalyvių apklausos rezultatus. Šio tyrimo tikslas – padėti organizacijoms suprasti, kaip efektyviau panaudoti talentų valdymui skirtus išteklius.
Pasirodo, kad 81 procentui talentų valdymo programų dalyvių vien dalyvavimas šiose programose padidino motyvaciją dirbti. Pati svarbiausia priežastis, dėl kurios darbuotojai siekia dalyvauti šiose programose, yra įsitikinimas, kad tai padės darbuotojams ateityje. Tuo tarpu nepastebėta jokio skirtumo tarp to, kiek programose dalyvavę ir nedalyvavę darbuotojai didžiuojasi savo įmone ar jaučiasi laimingi joje dirbdami.

Apžvalgą parengė Karolina Lukauskaitė
Daugiau apie tyrimus: Research and results From: Strategic HR Review, Volume 10, Issue

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu