Strategic HR Review. Vadovų atlygio tendencijos 2011

Pateikiame PVPA prenumeruojamame (galima skaityti on-line) Strategic HR Reviewžurnale aprašyto tyrimo santrauką.

Remiantis PwC atlikto tyrimo rezultatais matyti, kad 2011 metais vadovų bazinis atlyginimas kils minimaliai arba visiškai nesikeis. 23 procentai kompanijų planuoja įšaldyti vykdančiųjų direktorių atlyginimus. Tos kompanijos, kurios šiais metais planuoja kelti atlyginimus, juos kels vidutiniškai 3 procentais. Nors šis skaičius ir šiek tiek didesnis, nei pernai (2.8 proc.), tačiau toli gražu neprilygsta atlyginimų kėlimui 2007 ir 2008 metais. Tuomet algos vidutiniškai kilo 6 procentais.
Tai bus jau treti metai iš eilės, kai vadovams nekeliami atlyginimai. Tokiomis sąlygomis akcininkai ir atlygio specialistai turi skirti ypatingą dėmesį vadovų lūkesčiams, kurie, pasibaigus ekonominei krizei, pradeda augti.
Kintamas atlygis, kaip motyvacijos priemonė
Siekis išlaikyti motyvuotus vadovus, kai bazinės algos yra užšaldytos, paaiškina faktą, kodėl 30 procentų kompanijų planuoja padidinti maksimalų kintamą atlygį. Jau ir praeitais metais užfiksuotas maksimalaus kintamo atlygio augimas. Jis išaugo nuo 150 iki 175 procentų nuo bazinio atlygio. 2010 metais 30 procentų išaugo ir faktiškai išmokėtos kintamos dalies dydis ir pasiekė 111 procentų.
Praeitais metais kompanijų rezultatai atsigaunant po krizės buvo geresni, nei tikėtasi, todėl vadovams įgyvendinti jiems iškeltus tikslus buvo gana lengva. Šiais metais akcininkai, dėl vėl didėjančio kintamo atlygio, turės griežčiau peržiūrėti formuluojamas užduotis. 17 procentų kompanijų deklaruoja, kad sugriežtins reikalavimus ir pakels kartelę, kurią reikia pasiekti vadovams, kad gautų maksimalų kintamą atlygį.
Daugiau apie tai skaitykite: Shareholder pressure to keep lid on executive salaries. Research and results From: Strategic HR Review, Volume 10, Issue 5
Apžvalgą parengė Karolina Zelbienė

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu