Strategic HR Review. Personalo specialistų gebėjimai ir naujos kompetencijos

Pateikiame PVPA prenumeruojamame (galima skaityti on-line) Strategic HR Review žurnale aprašyto tyrimo santrauką.

Šiais metais RBL Group, Ross verslo mokykla ir Mičigano universitetas atliko tyrimą, kurio metu išskyrė esmines personalo specialistų kompetencijas. Šis tyrimas vienas išsamiausių ir apimančių visą pasaulį, jo metu buvo išskirtos kompetencijos, kurios lemia tiek individualų personalo specialistų darbo efektyvymą, tiek ir įtakojančios organizacijos verslo rezultatus.

Personalo specialistai kuria vertę per žmogiškojo kapitalo efektyvumo didinimą bei organizacinės kultūros formavimą. Šios vertės kūrimas ir lemia tai, kokios kompetencijos reikalingos personalo žmonėms. Išskirtos šešios kompetencijos:

  1. Strateginis pozicionuotojas. Sėkmingi ir efektyvūs personalo specialistai mąsto ir veikia iš išorės/vidun. Jie nepaprastai gerai supranta ir gali išorines verslo tendencijas paversti kompanijos vidiniais sprendimais ir veiksmais.
  2. Patikimas aktyvistas. Patikimumas kuriamas, kai personalo žmonės daro tai, ką pažada, kuria asmeninius santykius, paremtus pasitikėjimu, vykdo savo įsipareigojimus. Šalia gilaus verslo išmanymo reikia, kad personalo specialistai įžvalgiai galėtų save įvertinti bei siektų būti tikrais profesionalais.
  3. Gebėjimų kūrėjas. Efektyvūs personalo specialistai sugeba individualius gebėjimus paversti stipria ir sėkmingai dirbančia organizacija, padeda apibrėžti ir kurti esminius organizacijos gebėjimus. Viena iš tokių sėkmingos organizacijos savybių yra sukurti terpę, kurioje žmonės dirbdami mato prasmę ir žino tikslą. Personalo žmonės gali padėti vadovams sukurti tokius organizacijos gebėjimus, kurie atspindi gilesnes darbuotojų vertybes.
  4. Pokyčių čempionas. Personalo žmonės turi užtikrinti, kad organizacijos veiksmai būtų integruoti ir palaikomi nuoseklaus pokyčių valdymo proceso metu. Pokyčių valdyme personalo specialistai atlieka du vaidmenis. Pirmiausia, jie inicijuoja pokyčius pagrįsdami jų poreikį, įveikdami pasipriešinimą, įtraukdami pagrindinius dalininkus į procesą bei komunikuodami sprendimą keistis. Kitas vaidmuo yra išlaikyti pokytį per organizacinės struktūros, resursų, komunikavimo bei nuolatinio mokymosi įtvirtinimą.
  5. Personalo srities inovatorius ir integruotojas. Efektyvūs personalo specialistai kuria ir integruoja personalo praktikas tam, kad išspręstų verslo problemas. Jie turi žinoti naujausias tendencijas talentų paieškoje ir ugdyme, veiklos vertinime, organizacijų vystyme ir komunikacijoje.
  6. Technologijų šalininkas. Technologijos iš esmės pakeitė personalo specialistų darbą. Jos palengvino administracinį darbą bei sudarė sąlygas tobulinti komunikaciją organizacijose. Tie, kurie supranta technologijas, galės prisidėti prie sėkmingesnio kompanijos identiteto kūrimo už jos ribų bei socialinių santykių gerinimo kompanijos viduje.

Daugiau apie tai skaitykite: jon younger, Dave Ulrich, Wayne Brockbank, Mike Ulrich, (2012),”HR talent and the new HR competencies”, Strategic HR Review, Vol. 11 Iss: 4 pp. 5 – 5.

 

Apžvalgą parengė Karolina Zelbienė 2012 m. balandis

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu