PVPA Valdybos pirmininkės įspūdžiai iš EAPM Vykdomojo komiteto posėdžio Budapešte

Solveiga_BudapestePVPA Valdybos pirmininkė Solveiga Grudienė sausio 25-26  dienomis Budapešte dalyvavo EAPM (Europos personalo valdymo asociacijos) Vykdomojo komiteto posėdyje. Svarbiausi jos įspūdžiai iš šio susitikimo:

Vykdomojo komiteto (ExCom) veikloje dalyvauja dalis EAPM narių. ExCom nariais mes tapome 2016-2018 m. kadencijai. Drauge su kitų šalių atstovais (viso buvo 13 narių) diskutavome apie EAPM ateitį, apie tai, kas būtų aktualu šalims, jų nacionalinių asociacijų nariams.

 2015-ųjų metų rudenį naujai išrinktas EAPM Prezidentas Bobas Mortonas (Bob Morton, UK) pristatė savo viziją, kaip jis mato tolesnę EAPM veiklą. Siekiant aktyvinti asociacijos veiklą, Bobas pasiūlė įkurti keletą komitetų, kuriuose dirbtų nariai ir kuruotų konkrečias veiklas. Pagrindinis tikslas – kaip sukurti kuo didesnę vertę EAPM nariams.

Siūlomi 4 komitetai: Mokslinis, Narystės, Konferencijų ir renginių bei Tarptautinių ryšių. ExCom nariai šiam siūlymui pritarėme. Aptarėme, kaip jie galėtų veikti. Sutarėme, kad komitetams vadovaus patyrę ExCom nariai, kad kiekvieną komitetą sudarys po 6-7 narius – skirtingų šakių atstovus. Komitetų veikla bus organizuojama virtualiai, jų darbo rezultatai bus aptariami reguliariuose ExCom susitikimuose.

Išnagrinėjus kiekvieno komiteto veiklas bei atsižvelgiant į Lietuvos PVPA patirtį ir prioritetus, pasirinkau dalyvauti Mokslinio komiteto veikloje. Šio komiteto taikiniai: PV tyrimai, profesinės kompetencijos stiprinimas, profesinės veiklos standartai ir pan. Konkretus veiklos planas bus suformuluotas, kai susiformuos pilna darbo grupė. Komitetui vadovaus Norvegijos atstovas Henrik Ohrn, kuris turi didelę mokslinio darbo patirtį. Tikiuosi, kad mano darbas šiame komitete bus naudingas PVPA, nes mes savo veiklos prioritetuose esame išskyrę tyrimų sritį, o profesinis tobulėjimas yra viena iš pagrindinių PVPA veiklų nuo pat įsikūrimo. Manau, kad mūsų patirtis įgyvendinant PVPA standarto programas bus įdomi kitoms šalims, nes ne visos turi savo mokymų programas.

Susitikimo metu aptarėme keletą konkrečių idėjų, kurios buvo įtrauktos į naujai sukurtų komitetų veiklos planus:

Rumunijos atstovė Dana Cavaleru parengė projektą klausimyno, kurio pagalba bus surinkta informacija apie nacionalinių asociacijų veiklą: jų teikiamas paslaugas nariams, veiklos organizavimo principus, narystės struktūrą ir kt. Ši informacija bus apibendrinta ir galės pasitarnauti atskiroms asociacijoms svarstant įvairius veiklos organizavimo variantus. Klausimyną numatoma parengti ir apklausą atlikti per pirmą šių metų pusmetį. Tikimės, kad jo rezultatai bus naudingi ir PVPA – gausime apibendrintą informaciją, kaip veikia asociacijos, turinčios gerokai didesnę patirtį nei mes.

Italijos atstovas Raffaele Credidio pasiūlė sukurti bendrą EAPM nariams prieinamą nacionalinių asociacijų rekomenduojamų kalbėtojų (Patyrusių personalo vadovų, mokslininkų ar konsultantų) duomenų bazę, kuria galima būtų naudotis savo konferencijoms. Kalbėtojus bus galima kviestis be honoraro, tik už kelionės ir apgyvendinimo kaštų padengimą. Aptarėme, kad toks formatas – abipusė nauda tiek toms šalims, kurios galės pasikviesti užsienio kalbėtojus ir išgirsti jų patirtį, tiek toms šalims, kurios savo patikrintus atstovus įtrauks į šią duomenų bazę – tokiu būdu jos galės skleisti savo gerąją praktiką, sudarys sąlygas savo nariams didinti žinomumą.

Taip pat buvo aptartos kitos aktualios temos ir klausimai, kuriuos vėliau gvildensime komitetuose. Žinoma, greta formalių temų, turėjome galimybę dalintis patirtimi, aptarti bendrą Europos bei atskirų šalių situaciją.

Lietuva EAPM tikrąja nare tapo 2013 m. Tuomet susidarė įspūdis, kad EAPM vadovybė daugiau fokusavosi į narių senbuvių interesus. Tikimės, kad naujoji valdyba tesės savo rinkiminius pažadus rūpintis visų narių interesais, aktyvinti EAPM veiklą. Šis ExCom susitikimas, kuriame buvo pasiūlytos naujos darbo formos, šias viltis sustiprino. Apie tai, kaip sekasi dirbti komitete, informuosiu ateityje.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu