PVPA nuomonė dėl įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projekto

Personalo valdymo profesionalų asociacija vienu iš savo tikslų laiko aktyvų dalyvavimą rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo sferą reglamentuojančius norminius aktus tam, kad būtų sukurta  tinkama teisinė aplinka efektyviam personalo valdymui.

Atstovaudama savo narių interesams ir atsižvelgdama į įmonių – asociacijos narių pareikštas nuomones ir komentarus dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengto Laikinojo įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo, asociacija LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui pateikė raštą su pastabomis ir komentarais dėl įstatymo projekto.

Įstatymo projektas bei pateiktos pastabos ir komentarai artimiausiu metu bus svarstomi LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, kuriame dalyvaus ir asociacijos atstovai.
Įstatymo projektas, teisės komiteto išvados, PVPA pateiktas raštas.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu