PVPA inicijuoja PERSONALO VALDYMO RODIKLIŲ TYRIMĄ. Kviečiame pildyti anketą iki birželio 9 d.

Pastaraisiais metais nemažai organizacijų, planuodamos savo veiklą, numato ir tam tikrus personalo valdymo rodiklius (KPI), kurių pagalba siekia įvertinti personalo valdymo funkcijos efektyvumą. Iki šiol daugumą rodiklių galėjome nusistatyti remdamiesi tik savo organizacijos ankstesnių metų duomenimis.

Personalo valdymo profesionalų asociacija nuo šių metų inicijuoja Lietuvos organizacijų personalo specialistų tyrimą. Jo tikslas – surinkti informaciją, kuri leistų mums, personalo valdymo profesionalams, matyti aiškesnį vaizdą apie situaciją Lietuvoje ir turėti galimybę palyginti pagrindinius savo organizacijos personalo valdymo rodiklius su kitų organizacijų rodikliais. Šis tyrimas yra nemokamas ir bus atliekamas kasmet.
Kviečiame aktyviai dalyvauti tyrime užpildant anketą iki š. m. birželio 9 d., t. y. pateikiant turimus duomenis apie pagrindinius personalo valdymo rodiklius, remiantis 2013 m. Jūsų organizacijos duomenimis. Atsakydami į klausimus apie rodiklius, kurių organizacija nefiksuoja arba kurie yra konfidencialūs, žymėkite „Nėra duomenų“.
Šio tyrimo darbo grupė įsipareigoja užtikrinti Jūsų organizacijos duomenų konfidencialumą – atskirų organizacijų duomenys nebus analizuojami. Pristatydami tyrimo rezultatus naudosime tik apibendrintus duomenis. Tačiau prašome Jūsų nurodyti savo elektroninio pašto adresą, nes visoms tyrime dalyvaujančioms organizacijoms PVPA suteiks galimybę susipažinti su išsamiais tyrimo rezultatais, kuriuos planuojame turėti birželio mėn. pabaigoje.
 
Jeigu iš karto nespėsite užpildyti visos anketos, uždarykite ją, nespaudžiant galutinio mygtuko. Galėsite bet kada grįžti prie anketos klausimų iš to paties kompiuterio. Sistema atsimena respondento IP ir kitą kartą paspaudus ant tos pačios nuorodos atidaro ten, kur anketa buvo baigta pildyti.

Jeigu kiltų klausimų pildant anketą, prašome kreiptis į Nijolę Kudabienę el. paštu nijole@pvpa.lt, tel. +370 640 19075 arba Rūtą Navardauskienę el. paštu ruta@ovc.lt, tel. +370 686 66030.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu