PVPA inicijavo susitikimą su ESFA ir SADM atstovais

2009-02-26 įvyko PVPA inicijuotas asociacijos narių, teikusių paraiškas pagal „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“ priemonę  susitikimas su Paramos fondo Europos Socialinio fondo agentūros bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

Susitikime kalbėtasi  apie projektų vertinimo kriterijus bei patį  procesą, būsimus projektų administravimo palengvinimus bei būsimus konkursus.
PVPA atstovai iš įmonių (Omnitel, Teo LT, Atea, SBA, Rimi Lietuva, Kompetencijos gildija)  išsiaiškino sau rūpimus neaiškumus bei išsakė pastabas dėl didesnio viešumo ir aiškesnės komunikacijos vertinimo proceso metu. Agentūros darbuotojai pripažino, kad gautas paraiškų, o vėliau – skundų dėl vertinimo rezultatų kiekis buvo jiems netikėtas ir sietinas su nepakankamu prioritetų fokusavimu, kai kurių kriterijų aiškumo trūkumu, rinkoje atsiradusių konsultantų skaičiaus ir profesionalumo išaugimu. Buvo patikinta, kad po skundų nagrinėjimo patenkinta tik 1/12 skundų, tačiau kai kuriems projektams padidinti balai esminių permainų finansuotinų projektų sąraše nepadarė.
Trumpai buvo pristatytos naujovės, kurios palengvins būsimų projektų administravimą – perpus sutrumpintas (iki 30 d.) mokėjimo prašymų nagrinėjimas bei atrankinis dokumentų patikrinimas (šiuo metu rengiama tam skirta tvarka), sąskaitų apmokėjimo būdas bus galimas ir  verslo įmonėms, projektinių lėšų avansas.
Iš žmogiškųjų išteklių tobulinimo priemonei iki 2013 m. skirtų 328 mln. litų per šį konkursą bus išnaudoti virš 130 mln. litų, tačiau dar neaišku, kada ir kiek (vienas ar du) konkursų bus organizuota norint išnaudoti likusią paramą. Neatmetama mintis ir apie galimą lėšų perskirstymą kitiems tikslams.
Konkurso rezultatai paaiškėjo susitikimo išvakarėse ir yra skelbiami čia. Šiuo metu vyksta sutarčių rengimo laikotarpis, galutiniai rezultatai bus patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasirašius įsakymą.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu