Pranešimas spaudai: Lietuvos įmonių personalo valdymo specialistai sustiprino savo pozicijas

Net pora metų Lietuvos įmonių personalo specialistai turėjo galimybę nemokamai gilinti savo žinias, kurias šiandien sėkmingai pritaiko praktikoje. Balandžio mėnesį baigiasi Europos socialinio fondo (ESF) remtas projektas „Personalo valdymo specialistų praktinių kompetencijų ugdymas‟, kurį įgyvendino Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA).
„Personalo valdymo kaip ir kitų sričių vadovams bei specialistams labai svarbu išlaikyti darbo kokybę, todėl kvalifikacijos kėlimas yra būtinas. Vykdydama vieną iš savo tikslų – kelti žmogiškųjų išteklių valdymo lygį Lietuvoje – PVPA siekia suteikti personalo vadovams ir specialistams reikiamų žinių ir įgūdžių, kad jie geriau suvoktų verslo poreikius bei taptų tikrais verslo partneriais savo įmonėse. Tuo tikslu asociacijos profesionalų darbo grupė daug dirbo, kad identifikuotų svarbiausias kompetencijas ir aktualiausias temas bei parengė Personalo valdymo standarto I ir II lygio programas, kurias galėjome įgyvendinti praktikoje gavę ESF paramą.  Labai svarbu, kad aktualius ir vertingus mokymus galėjome pasiūlyti tuomet, kai daugelis įmonių dėl ekonominio sunkmečio buvo beveik arba išvis atsisakę bet kokių investicijų į darbuotojų mokymus“, – pasakoja Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) vykdomoji direktorė Renata Starkienė.
Įgyvendinto projekto mokymai buvo orientuoti į personalo profesionalų kompetencijų ugdymą, didelis dėmesys skirtas praktiniams įgūdžiams, reikalingiems specialistų darbui įmonėse.
Visą projektą sudarė dviejų lygių mokymo programos, priklausomai nuo personalo specialistų profesinės bei darbo įmonėse patirties. Per pora metų mokymuose dalyvavo 80 specialistų iš tokių įmonių, kaip „Lintel“, „Vilniaus duona“, „Kauno tiltai“, ABB, „Officeday“, „Baltų lankų knygynas“, „Statoil Lietuva“ „Mars Lietuva“, „Pieno žvaigždės“, „Omnitel“, „Kelprojektas“, „Vildika“,  Tarptautinis Vilniaus oro uostas, „Šviesa“, „Lietuvos dujos“, „Transcome Worldwide Vilnius“, „IKEA Trading Services“ ir kt.
Kadangi personalo valdymas apima labai daug uždavinių, tad ir mokymuose buvo dėstoma daug temų – nuo personalo valdymo rodiklių ir procesų, kompetencijos, darbuotojų ugdymo, personalo formavimo, korporatyvinės komunikacijos, veiklos, talentų, atlygio valdymo, motyvacijos iki organizacinės kultūros ir struktūros, bei paskaitų, kaip veikia verslas.
„Stengėmės į programą įtraukti visas pagrindines ir svarbiausias personalo valdymo temas bei pakviesti lektorius – konsultantus ir praktikus iš įmonių, tikrus savo srities profesionalus. Mokymai taip pat buvo vieta, kur specialistai iš skirtingų įmonių galėjo susitikti ir pasidalinti savo patirtimi“, – sako R. Starkienė.
Išklausę programą, visi mokymų dalyviai laikė testą ir gavo Personalo valdymo profesionalų asociacijos sertifikatą, patvirtinantį jų įgytas žinias.
PVPA laimėto ESF projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-075 „Personalo valdymo specialistų praktinių kompetencijų ugdymas bendra įgyvendinimo suma – 658 529 litai, iš jų 395 117 litų sudarė ESF skirtos paramos lėšos iš programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonės „Kelti dirbančiųjų kvalifikaciją“.
Daugiau informacijos:
Personalo valdymo profesionalų asociacija – virš 200 personalo profesionalų vienijanti visuomeninė organizacija, jau penkerius metus siekia kelti žmogiškųjų išteklių valdymo lygį Lietuvoje. Asociacijos veiklos kryptys: propaguoti darbo su žmogiškuoju kapitalu reikšmingumą; ugdyti personalo valdymo specialistus, kelti jų kvalifikaciją; kaupti informaciją bei žinias personalo valdymo srityje ir skleisti tarp organizacijų; dalyvauti rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo sferą reglamentuojančius norminius aktus.
Išsamesnės informacijos teiraukitės: PVPA vykdomoji direktorė Renata Starkienė, tel. 8 614 03799, el. p.renata@pvpa.lt .

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu