„Personalo valdymo” žinyno gegužės mėnesio papildymai

Ką tik pasirodžiusiuose „Verslo žinių“ leidžiamo „Personalo valdymo“ žinyno gegužės mėnesio papildymuose daug vietos skirta organizacijos kultūrai: čia rasite straipsnius apie organizacinės kultūros ir darbuotojų pasitenkinimo darbu sąsajas, personalo valdymo įtaką organizacijos kultūrai, vertybių komunikavimą ir jų laikymosi vertinimo metodus bei kt., o taip pat pristatomi įdomūs personalo valdymo sprendimai – darbuotojų įsitraukimo didinimo praktiniai įrankiai, nuotolinio darbo taikymas ir kt.

Šalia kitų straipsnių galėsite perskaityti ir šiuos:
Eglė Daunienė Kaip strateginius užmojus paversti darbais: pirmieji žingsniai“
Eglė Daunienė, UAB „Talent Safari“, savininkė ir vadovė, prieš tai 16 metų dirbusi įvairiose pareigose, taip pat ir vadove stambiose Lietuvos įmonėse, dalijasi asmenine profesine patirtimi , kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, diegiant veikiančią veiklos valdymo sistemą. Eglė nuosekliai ir suprantamai, pateikdama pavyzdžius, paaiškina, kas yra tikslai ir kaip juos efektyviai nustatyti bei pristato dvi konkrečias „paprastas nepaprastas“ priemones, kurios padeda užtikrinti tikslų gyvybingumą.
Dr. Edita Dereškevičiūtė, VšĮ Žmogaus studijų centro direktorė.Organizacijos tyrimai kitaip: sėkmės tyrimas versus problemų identifikavimas”
Šiame straipsnyje rašoma, kaip tyrimo tikslų apibrėžimas, metodikos pasirinkimas, klausimų pobūdis ir kt. nulemia tyrimo išvadas, nes suformuoja išankstines nuostatas tyrimo atžvilgiu; trumpai pristatomi du skirtingi požiūriai į organizacijos tyrimus: tradicinis požiūris – orientacija į problemas, trūkumus ir kitoks požiūris – orientacija į sėkmę, „sėkmės tyrimas“. Pastarasis orientuotas į tai, kad žmonėms, organizacijoms būtų padedama įvertinti savo stipriąsias puses ir jomis pasinaudoti siekiant jiems svarbių tikslų. Šiame straipsnyje išsamiai pristatomi „sėkmės tyrimo“ ypatumai: kada verta jį rinktis, jo etapai bei tokio tyrimo pavyzdys Lietuvos organizacijoje.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu