Kviečiame tapti projekto „Personalo valdymo specialistų praktinių kompetencijų ugdymas” partneriais

PVPA laimėto ir šiuo metu vykdomo ESF projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-075„Personalo valdymo specialistų praktinių kompetencijų ugdymas”  metu 60 personalo valdymo specialistų turės galimybę tobulinti savo žinias ir įgūdžius I ir II lygio Personalo valdymo standarto mokymuose. Bendra projekto suma 658 529 Lt, skirta parama 395 117 Lt.

Pakeitus sutartį ir atsisakius III lygmens mokymų, šiuo metu renkama papildoma I Personalo valdymo standarto lygmens grupė, tad mielai kviečiame prisijungti prie projektoorganizacijas (partneriu gali būti tik įmonė, ne individualus asmuo), kurios nori pasinaudoti šia puikia galimybe kelti savo personalo valdymo specialistų praktines kompetencijas.

Trumpas projekto veiklų aprašymas
Daugiau apie personalo valdymo standartą

Informacija apie mokymų trukmę ir intensyvumą: mokymai vyks kas antrą ketvirtadienį-penktadienį nuo 9 iki 17 val. I lygio mokymų trukmė – 11 dienų, II lygio – 18 dienų.

PVPA Valdybos sprendimu, prioritetas tapti projekto partneriu yra teikiamas PVPA nariams. Kaip tapti nariu – informacija čia.

Dalyvavimas projekte projekto partneriams yra nemokamas, savu indėliu laikomas besimokančiajam jo mokymosi metu priskaičiuotas darbo užmokestis.

Norintys tapti projekto partneriais turi atitikti tam tikrus ESF reikalavimus ir turi pateikti šiuos dokumentus:

 • partnerio deklaracija. Ji turi būti pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens (tokiu atveju, turi būti pridėtas įgaliojimas) ir antspauduota.
 • pažyma apie vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių už praėjusius metus,apskaičiuotą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo, pasirenkant sutrumpintas arba trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas, tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (Žin., 2002, Nr. 51-1955);
 • patvirtinta registracijos pažymėjimo kopija (patvirtinimas – kopija tikra, pareigos, tvirtinančio asmens V. Pavardė, data, parašas ir apvalus antspaudas)
 • finansinės atskaitomybės formos (balanso, pelno nuostolių ataskaitos) patvirtintos kopijos;
 • partnerio atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skyriaus. Adresuojama Personalo valdymo profesionalų asociacijai arba Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūra
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma apie pareiškėjo ir partnerio skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turėjimą ar neturėjimą. Adresuojama Personalo valdymo profesionalų asociacijai arba Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūra
 • pažyma dėl nuosavo indėlio
 • informacija apie gautą de minimis pagalbą, jei tokia buvo. De minimis pagalbą įmonė gali būti gavusi, jei yra įgyvendinusi kokius nors Europos Sąjungos projektus (bet ne mokymų), gavusi valstybės paramą ir pan. Jei įmonė yra gavusi paramą, paramos sutartyje būna nurodyta, ar buvo pritaikyta de minimis pagalba.
 • tikslus mokymų dalyvių sąrašas pagal pateiktą formą.
 • partnerių duomenys
 • asmuo kontaktams ir asmuo parašams (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys).

Renkama grupė I lygio mokymams, kurie prasidės 2010 m. rugsėjo mėn.

Jeigu susidomėjote, daugiau informacijos suteiks projekto vadovė Renata Starkienė t. 8 614 03799 arba el. paštu renata@pvpa.lt .

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu