Kasmetinės EAPM Delegatų asamblėjos 2017 10 26 įspūdžiai

2 Šiemetinėje EAPM asamblėjoje iš 31 narės dalyvavo 20 šalių atstovai, tarp jų ir PVPA valdybos narė Solveiga Grudienė bei direktorė Aušra Bytautienė.

Svarbiausios temos:

Rinkimai. Asamblėja pirmiausia buvo skirta rinkimams. Išrinkome naują asociacijos prezidentą bei valdybą, kurie perims įgaliojimus nuo 2018 sausio 1 d.  Naujuoju EAPM prezidentu tapo asociacijos valdybos narys Lucas van Wees (Olandija), viceprezidentu – dabartinis prezidentas Bob Morton (UK), valdybos nariais: Dana Cavaleru (Rumunija) ir Raffaello Credidio (Italija). Naujoji asociacijos valdyba veiks pagal pernai metais patvirtintą naują statutą, kuris numato sklandesnį ir dinamiškesnį sprendimų priėmimą. Šiuos pokyčius, kuriuos šalys narės labai sveikina, inicijavo dabartinis prezidentas Bob Morton ir visi tikimės, kad naujasis asociacijos vadovas ir valdyba jiems suteiks reikiamą pagreitį.1

Ateinančio laikotarpio prioritetai. Toliau tęs darbą komitetai: narystės, renginių, mokslinių tyrimų bei tarptautinio bendradarbiavimo. Būtent su šių komitetų veikla ir susiję ateinančių metų prioritetai:

  1. Moksliniai tyrimai Europos mastu bei keitimasis patirtimi tarp šalių. Artimiausiu metu Mokslinių tyrimų komitetas (jame dirbame ir mes), vadovaujamas Wilson Wong (UK, CIPD), startuos su pilotiniu tyrimu apie HR profesiją Europoje. Tyrimo tikslas – apibrėžti, koks HR vaidmuo vyrauja skirtingose šalyse, kokios kvalifikacijos žmonės atlieka HR funkcijas, kaip ir ko jie mokosi, stiprindami savo profesinę kompetenciją ir pan. Tikimasi, kad šis tyrimas padės geriau suprasti HR žmonių profesinį kelią, bendras Europos tendencijas ir kiekvienos šalies specifiką. Lietuva, kaip šio komiteto dalyvė, irgi turės galimybę dalyvauti šiame tyrime. Daugiau informacijos tikimės turėti netrukus.
  2. HR profesijos prestižo stiprinimas. Šioje asamblėjoje Lietuva pristatė PVPA metinėje konferencijoje mūsų valdybos pirmininko Rimanto Stanevičiaus iškeltą iniciatyvą – paskelbti tarptautinę profesinę HR dieną. Pristatydama šią idėją visiems EAPM asamblėjos nariams PVPA valdybos narė Solveiga Grudienė akcentavo tai, kad kitos profesijos bei industrijos dauguma turi savo profesines dienas, tad ir HR neturėtų būti išimtis, kad tai būtų proga organizacijose koncentruoti visų dėmesį į su HR susijusius klausimus, paminėti visus tame dirbančius organizacijos darbuotojus, inicijuoti kryptingas veiklas apie HR. Kol kas nėra apibrėžta, nei kada tokia diena turėtų būti minima, nei kas turėtų vykti tą dieną, tačiau dalyviams ši idėja patiko ir balsuojant už kitų metų prioritetus ji pateko į antrą vietą po tyrimų. Sutarėme, kad toliau bus generuojamos idėjos šiuo klausimu, o ateinantys 2018 metai bus skirti pasibandymui, eksperimentavimui kiekvienoje šalyje, kuri imsis šios iniciatyvos. Tada dalinsimės patirtimi ir formuosime vieningas europines tradicijas minint tarptautinę HR dieną.

4

3.Keitimasis patirtimi tarp šalių, technologijų naudojimas HR buvo tolesni prioritetai, kuriuos akcentavo asamblėjos dalyviai. Jau šio renginio metu buvo suorganizuota sesija, kurioje dirbdami grupėse aptarėme atskirų šalių patirtį pritraukiant ir išlaikant narius, vykdant nariams naudingas veiklas, organizuojant mokymus, sertifikavimą ir kt. Buvo tikrai įdomus ir naudinga suprasti, ką ir kaip daro kitos šalys, užduoti klausimus, diskutuoti apie bendras aktualijas. Toks ir yra EAPM tikslas – sudaryti sąlygas Europos šalims kurti vieningą HR politiką tiek, kiek jos reikia, ir turėti galimybę veikti lokaliai.

5

 Parengė PVPA valdybos narė Solveiga Grudienė

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu