Išrinktas „Personalo valdymo gerosios praktikos“ konkurso laimėtojas – juo tapo „The Western Union Company”

Pranešimas žiniasklaidai

2014 05 14

Vakar Vilniuje įvykusioje Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) metinėje konferencijoje buvo išrinktas konkurso „Personalo valdymo gerosios praktikos“ laimėtojas – juo šįmet tapo užsienio kapitalo bendrovė „The Western Union Company“.

apdovanoja2

Ketvirtus metus PVPA organizuojamu konkursu siekiama paskatinti Lietuvoje veikiančias įmones bei organizacijas taikyti modernius personalo valdymo metodus, skatinančius darbuotojų motyvaciją, įsitraukimą bei lojalumą. Neabejotina, kad šie faktoriai kuria pridėtinę vertę ir pačioms bendrovėms, ir jų darbuotojams bei visuomenei.

Pasak PVPA direktorės Nijolės Kudabienės, šis konkursas yra puikus įrodymas, kad Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojų lojalumo ir įsitraukimo didinimui, nes nuo to didele dalimi priklauso pačių organizacijų veiklos sėkmė. „Džiugu kad ne tik galime susipažinti su garsių užsienio bendrovių gerosios praktikos pavyzdžiais personalo valdymo srityje, bet ir aktyviai dalijamės savąja patirtimi – mūsų šalyje sėkmingai įgyvendintais projektais, nuoseklia ir kryptinga praktika. Būtent tai ir norime pagarsinti, pasidalinti, paskatinti organizuodami šį konkursą“, – sako N. Kudabienė.

„Esu tikra, kad kiekvienam žmogui, kur jis bedirbtų, kiek beuždirbtų, yra labai svarbi savirealizacija ir sėkmės pojūtis. Žinojimas, kad savo veikla ne tik užsidirbi pragyvenimui, bet ir tobulėji bei kuri organizacijos vertę, naudą visuomenei – suteikia didesnį ilgalaikį pasitenkinimą. Pagrindinės tokio supratimo sąlygos – darbuotojo ir organizacijos vertybių sutapimas, tobulėjimo ir kūrybos galimybės, bendruomeniškumo pojūtis. Kompanijoms, ieškančioms reikalingų specialistų, o šiems turint galimybę rinktis, vidinė kultūra, veiklos principai ir vertybinės nuostatos, požiūris į darbą ir darbuotojus, jų motyvacinės priemonės – dažnai lemia galutinį tiek vienos, tiek kitos pusės apsisprendimą“, – teigia PVPA direktorė.

Anot N. Kudabienės, dažniausiai būtent personalo valdymo specialistai įmonėse inicijuoja, kuria ir įgyvendina įvairias darbuotojų įsitraukimo, motyvacijos, lojalumo skatinimo veiklas bei priemones. Moralinėmis vertybėmis pagrįstos vidinės kultūros kūrimas vis dažniau tampa vienu iš ilgalaikių strateginių tikslų ne tik užsienio, bet ir lietuviško kapitalo įmonėse.

„Personalo valdymo gerosios praktikos“ konkurso nugalėtojos – „Western Union“ veikla įvertinta kaip geriausias praktikos pavyzdys, skatinantis lyderystę ir savanorišką darbuotojų įsitraukimą kuriant bendrovės kultūrą.

„Šiandien „Western Union” veiklą Vilniaus centre vykdo daugiau nei tūkstantis darbuotojų. Greitai plečiantis  buvo svarbu užtikrinti vieningą organizacijos kultūros sklaidą ir darbuotojų įsitraukimą. Kompanijos kultūra gali būti kuriama organizacijos vadovų, tačiau darbuotojai kultūra gyvena. Kuriame itin patrauklią darbo aplinką“, – sako „Western Union“ Lietuvoje vykdančioji direktorė Kendra Ricenbaw.

Per ketverius veiklos Lietuvoje metus „Western Union“ vystant veiklą ir greitai plečiantis, buvo siekiama užtikrinti organizacijos kultūros sklaidą ir darbuotojų vieningą įsitraukimą. Kompanijai pavyko sukurti patrauklių grupinės veiklos modelį – komitetus, kurių šiuo metu yra vienuolika. Vieni jų organizuoja savanorystės projektus, kiti  valdo paramos fondą, organizuoja vidinių mokymų programas, kuria vidinę komunikaciją ir kt. Tokia veiklos forma skatina dalintis skirtingų funkcijų patirtimis, išmokti valdyti projektus, valdyti komandas, imtis iniciatyvos bei atsakomybės, dalintis žiniomis. „Western Union” Lietuvoje palaiko lyderystės idėją, kurioje lyderiai tie, kurie inicijuoja, imasi atsakomybės, veda ir daro. Visas šias kompetencijas ugdyti darbuotojams padeda jų pačių veikla laisvai pasirenkamuose komitetuose.

Šiemet PVPA organizuotame „Personalo valdymo gerosios praktikos konkurse dalyvavo 10 bendrovių bei organizacijų. Konkurso komisijos manymu, vertos laimėtojų vardo buvo išrinktos trys bendrovės: „Adform Lithuania“, „Transcom Worlwide Vilnius“ ir „Western Union“. PVPA metinės konferencijos dalyvių balsavimas lėmė nugalėtojo titulą skirti pastarajai – „Western Union“. Pagrindinius prizus nugalėtojui, finalininkams ir dalyviams įsteigė Baltijos lyderystės ugdymo institutas (BILD) ir Skillsoft įmonė.

Pagal „Personalo valdymo gerosios praktikos“ konkurso nuostatus vertinami projektai arba praktika turi būti reikšmingi ne tik įmonei. Jie turi padėti spręsti būdingas Lietuvos įmonėms žmogiškųjų išteklių problemas. Veikla turi būti novatoriška, paliečianti mažai nagrinėjamus personalo valdymo aspektus arba susijusi su konkrečios įmonės naujų ar unikalių personalo vadybos principų ir praktikų sukūrimu bei įgyvendinimu, inovacinių metodų ir principų taikymu. Visus projektus vertina kompetentinga komisija, sudaryta iš verslo vadovų ir personalo atstovų. Vertinama ne tik pati paraiška, tačiau lankomasi ir įmonėse, kalbinami įmonės darbuotojai.

Daugiau informacijos suteiks PVPA direktorė Nijolė Kudabienė
Mob.tel. 8 640 19075, el. p. nijole@pvpa.lt

Apie PVPA: Personalo valdymo profesionalų asociacija – daugiau kaip 200 personalo profesionalų vienijanti visuomeninė organizacija, įkurta 2006 m., siekia kelti žmogiškųjų išteklių valdymo lygį Lietuvoje (daugiau informacijos –  www.pvpa.lt).

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu