Forumas tema “Koks šiandien turi būti personalo vadovas“

2006-10-05 Forumas tema “Koks šiandien turi būti personalo vadovas“

Š.m. spalio 5 d. Personalo valdymo profesionalų asociacija organizavo forumą – diskusiją tema “Koks šiandien turi būti personalo vadovas“.Šiame forume diskutuota apie tai, kokie mes, personalo specialistai, esame, kokie mes norime ir turime būti.

Dauguma vadovų mato žmonių vertę versle, bet netiki, kad personalo vadovas gali būti naudingas vadovų komandos narys, kai ji sprendžia svarbias problemas. Dr. Virginijus Lepeška, Organizacijų vystymo centro direktorius su forumo dalyviais diskutavo kaip surasti savo vietą po saule, kaip įrodyti, kad personalo vadovas turi būti strateginis partneris, aktyviai dalyvaujantis sprendžiant strateginius kompanijos klausimus. Pranešėjas pažymėjo, kad svarbiausi strateginiai personalo valdymo uždaviniai – inicijuoti vadovų komandos dialogą apie strategijos aiškumą bei tinkamumą, susieti skatinimo sistemą su strateginiais tikslais, peržiūrėti ir optimizuoti darbo procesus, eliminuojant tuos, kurie neprideda vertės, organizuoti mokymus, kurie stiprina kompanijos potencialą reikalingą strategijai įgyvendinti, formuoti organizacinę kultūrą, kuri užtikrintų didesnės vertė klientui suteikimą.

Kalbėdamas apie personalo vertės kūrimą, pranešėjas pabrėžė, kad svarbu suprasti, kad personalo valdymas turi tarnauti verslui, o ne pats sau. Iš esmės turi keistis supratimas apie tai, kokią vertę HR teikia vidiniams ir išoriniams klientams. Kai kiti gaus vertę iš personalo veiklos, personalo vadovas bus ir gerbiamas, ir įtakingas.

Verslo konsultantas Artūras Jonkus, kalbėdamas apie reputacijos reikšmę įgyvendinant kompanijos strateginius tikslus, pabrėžė vidinės komunikacijos svarbą bei kompanijos žmogiškųjų išteklių padalinių reikšmę šitame procese. Darbuotojai, kaip tikslinė auditorija, turi vieną didžiausių įtakų formuojant kompanijos reputaciją. Tuo tarpu kompanijos komunikacijos procese darbuotojai, kaip tikslinė auditorija, yra nelaikoma lygiaverte kitoms, kaip pavyzdžiui, klientai ar verslo partneriai. Vidinės komunikacijos ir darbuotojų, kaip tikslinės auditorijos, nepakankamas įvertinimas yra viena iš kompanijų korporatyvinio streso, kuris ženkliai sumažina kompanijų konkurencinį pajėgumą, priežasčių.

Pranešėjas taip pat pažymėjo, kad efektyvi vidinė komunikacija net Vakarų šalyse yra labiau išimtis nei taisyklė. Stebima tendencija, kad kompanijos su pripažinta reputacija skalndžiau valdo ir vidaus komunikacijos procesus. Pastarojo dešimtmečio tendencija rodo, jog Vakarų kompanijos stengiasi visus savo komunikacijos vadybinius procesus apjungti į vieningą ir koordinuotą korporatyvinę komunikaciją, pavaldžią aukščiausiems kompanijos vadovams arba atskirais atvejais net valdyboms.

Omnitel personalo vadovė Inga Biraitė pristatė kompanijoje naudojamą personalo skyriaus matavimo metodą – personalo skyriaus klientų apklausą. Kartą per metus vykdomos apklausos tikslas – išsiaiškinti, ar darbuotojai ir vadovai gauna reikiamą paramą ir paslaugas iš personalo skyriaus, siekiant tobulinti personalo veiklą bei procesus.

Forume dalyvavo 36 dalyviai, dauguma jų – asociacijos nariai.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu