Darbo teisės rubrika. 2022 m. vasaris

Rubriką rengia Rimantas Stanevičius, PVPA valdybos narys, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ darbo teisės advokatas.

Sveiki, mielieji,

Šio mėnesio darbo teisės rubriką norime skirti atsakymui į Jūsų klausimą, susijusį su elgesio kodekso bendrovėje sukūrimu. Žemiau pateikiame gautą klausimą bei mūsų komentarus.

KLAUSIMAS:Įmonės viduje norime apsirašyti „Code of conduct”, kitaip tariant – norime apsibrėžti elgesio normas, kurios nusakytų, kaip mes elgiamės ir nesielgiame darbe. Pavyzdžiai temų, kurios gali būti įtraukiamos: lyčių lygybė, rasė/tautybė, patyčios, seksualinis priekabiavimas, darbo aplinkos saugojimas, alkoholio/narkotikų vartojimas ar pan.

Mums svarbu žinoti atsakymus į šiuos klausimus:

  1. Ką privalome padaryti iš teisinės pusės, kad įmonės elgesio normų aprašymas būtų validus/veikiantis?
  2. Kokios kitų įmonių praktikos šia tema? Žinome, kad kai kur yra įtraukiami tam tikri sutarčių priedai, galbūt turite detalesnės informacijos kaip tas daroma?
  3. Kokie reglamentuojantys dokumentai, teisiniai apibrėžimai, kuriuos mes turėtume žinoti ir įsivertinti?
  4. Ką nurodo darbo kodeksas šia tema?“

ATSAKYMAS:

  1. Iš esmės jokių didelių reikalavimų keliama nėra. Kaip ir kitų lokalinių teisės aktų priėmimo metu, vadovas turėtų priimti įsakymą ir patvirtinti elgesio kodeksą. Svarbiausias reikalavimas būtų tinkamai informuoti bei supažindinti darbuotojus su naujuoju dokumentu. Jeigu įmonėje yra darbo taryba, prieš priimant sprendimą dėl elgesio kodekso priėmimo reikėtų dar atlikti informavimo ir konsultavimosi procedūras su ja. Prie neprivalomų, bet rekomenduojamų žingsnių galima pridėti darbdavio pastangas išlaikyti šį dokumentą aktualų, o ne visų pamirštą. Tam tinka reguliarūs mokymai / aptarimai su darbuotojais ir bet kokie kiti darbdavio veiksmai rodantys, kad dokumentas turi būti taikomas.
  2. Jeigu tinkamo elgesio nuostatas norima dar labiau akcentuoti, kartais bendrovės renkasi įtraukti tokias nuostatas ne į vidinius dokumentus, bet į darbo sutartį. Vis dėlto, reikia turėti mintyje, kad darbo sutarties keitimas (įskaitant ir jos papildymą) yra šalių susitarimo reikalas, tuo tarpu taisyklių išdėstymas vidinėje tvarkoje – gali būti atliekamas ir vienašališkai. Tad darbo sutartyje galima (bet nebūtina) įtvirtinti kelias kertines nuostatas, o visa kita palikti tvarkai.
  3. Turbūt pagrindinė rekomendacija būtų ne tik susitelkti į apibrėžimus / perrašyti teisės aktų nuostatas, bet kiek tai įmanoma,  aiškiai nurodyti, koks elgesys yra draudžiamas arba kokio elgesio yra tikimasi iš darbuotojų. Kuo konkrečiau bus visa tai aptarta, tuo geriau. Iš kitos pusės – kuo komplikuočiau arba bendriau  parašytos taisyklės, tuo didesnė rizika, kad ginčo atveju darbuotojas sugebės pateisinti savo netinkamą veikimą ar neveikimą tuo, kad „nežinojo ar nesuprato“. Dar – kai kurios įmonės sunkiausius pažeidimus išskiria į taip pavadinamą šiurkščių pažeidimų sąrašą. Jei tai būtų daroma, svarbu, kad jame neatsidurtų visi pažeidimai (tik sunkiausi). Kartu, kuo sąraše bus daugiau aprašyta konkrečių pažeidimų (vs. bendrų) – tuo geriau.
  4. Yra ne vienas Darbo kodekso straipsnis, kuris gali būti pritaikytas šiuo atveju, pavyzdžiui, DK 24 str. reikalaujantis veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, numatantis darbuotojui pareigą naudoti darbdaviui priklausančias darbo priemones darbo reikmėms bei įpareigojantis vengti interesų konflikto. DK 26 str. draudžia diskriminaciją, DK 30 str. aptaria darbuotojų garbės ir orumo gynimą bei psichologinio smurto prevenciją, o DK 31 str. – įpareigoja darbuotoją saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Atitinkamai visos šios nuostatos gali būti detalizuotos etikos/elgesio kodekse, taip pat gali būti (ir netgi rekomenduotina, kad būtų) papildomas naujomis darbdaviui aktualiomis ir konkretesnėmis nuostatomis. Be Darbo kodekso gali būti aktualūs Lygių galimybių įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Ką dar galima pridurti, – šiuo metu yra ruošiamas DK pakeitimas dėl darbdavio pareigų smurto ir priekabiavimo detalizavimo. Kokios apimties jis bus priimtas – sunku pasakyti, bet dabartinis projektas atrodo taip>> .

Kaip visada, tikimės, kad šis komentaras Jums bus naudingas ir toliau laukiame Jūsų klausimų>>

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu