Aktuali informacija apie EURO įvedimą

Euro įvedimo data 2015 m. sausio 1 d. Nustatytas nekeičiamas lito ir euro kursas 1: 3,45280.
Nuo euro įvedimo dienos imtinai litas išimamas iš apyvartos. Išimtis atsiskaitymams grynais – 15 dienų po euro įvedimo priimami litai.

Darbo užmokesčio konvertavimas
Pagal Euro įvedimo įstatymo 8 straipsnį, Darbo sutartyse nustatyti darbo užmokesčio dydžiai litais nuo euro įvedimo dienos darbo sutartyse perskaičiuojami į eurus darbuotojo naudai apvalinant iki euro cento. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.
Kitaip tariant, perskaičiavus atlyginimą į eurus žiūrima į trečią skaičių po kablelio – jei jis didesnis už 0, apvalinama į didesniąją pusę eurocentų tikslumu. Tokiu atveju darbo sutarties pakeitimo pasirašyti nebūtina.
Pvz.: mėnesinis atlyginimas yra 1550 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. bus 448,92 EUR.
Skaičiuojama taip :
1550 : 3,4528=448,9110287. Kadangi trečias skaičius po kablelio yra didesnis už 0, tai suapvalinus gaunasi 448,92 EURO
Jei apvalinama iki sveikojo euro (visada darbuotojo naudai), reikia sudaryti darbo sutarties pakeitimą, nes keičiamas darbo užmokesčio dydis.

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu