2011-05-11 PVPA metinės ataskaitinės konferencijos sprendimai ir pranešimai

2011-05-11 įvyko metinė PVPA narių ataskaitinė konferencija „Penkeri veiklos metai – didelių darbų pradžia”.

KONFERENCIJOS SPRENDIMAI

1.Konferencija išrinko 3 naujus valdybos narius:

Ireną Pupienienę, AB „Vilniaus baldai” personalo direktorę,
Neringą Žygaitę-Holmes,
Auksę Žukauskienę, Philip Morris Baltic žmogiškųjų išteklių direktorę-verslo partnerę Baltijos šalims.

Sveikiname naująsias valdybos nares ir tikimės iš jų naujų idėjų ir kūrybiško darbo skleidžiant ir įgyvendinant PVPA tikslus!

2. Patvirtintas nario mokesčio tvarkos pakeitimas:

Fizinis ar juridinis asmuo, stodamas į asociaciją nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. moka 50 proc. nuo patvirtintos nario mokesčio sumos.
3. Vienbalsiai priimtas sprendimas stoti į European Association for People Management.

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Renata Starkienė, PVPA. 2010 m. veiklos ir finansų ataskaita. 2011 m. veiklos kryptys.

Kim Staack Nielsen, EAPM, PID.  How companies can adapt their HR Practices for volatile times. 

Milvi Tepp, PARE. HR association value proposition: possibilities and realities (The case of PARE).a

Dalintis

Jums taip pat gali būti įdomu